pl

Prawo Pracy

Prawo pracy – działalność gospodarcza i zatrudnienie

Udzielamy wszechstronnych porad prawnych zarówno pracodawcom, jak i pracobiorcom. Przygotowujemy umowy o pracę oraz porozumienia zakładowe.

Kancelaria Adwokacka Schlabowski specjalizuje się zwłaszcza w ochronie przed wypowiedzeniami umów o pracę oraz w ochronie praw pracowniczych. W tej dziedzinie prawa niezykle istotne jest dotrzymanie ustawowych terminów. Decyduje ono często o możliwości dochodzenia swoich praw.

 

Pełen zakres doradztwa i reprezentacji

Żeby przeforsować swoje prawa, pracodawca musi przestrzegać określonych formalności i przepisów. Nasze wyraziste know-how w zakresie prawa pracy gwarantuje optymalne doradztwo i pomoże osiągnąć Państwu cele zawodowe oraz bronić praw pracodawcy.

Zawsze zabiegamy o pozasądowe porozumienie zwaśnionych stron. Jeśli nie jest ono możliwe, skutecznie, z zaangażowaniem i przekonaniem dochodzimy praw naszych Klientów przed sądami pracy.

Nasza kancelaria służy pomocą między innymi prawną w ramach:

sporządzania i sprawdzania wszelkiego rodzaju umów

ochrony przed wypowiedzeniem, w szczególności prowadzeniem spraw sądowych

upomnień i nagan

ochrony pracownika i jego praw

odpraw i odszkodowań wynikających ze stosunku pracy.