Odprawa

Porada Adwokata: Odprawa po rozwiązaniu umowy

Jeśli chodzi o rozwiązanie stosunku pracy, jest to delikatna kwestia zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Zwłaszcza w kontekście rozwiązania umowy o pracę. Dlatego konieczne jest zachowanie spokoju i wyjaśnienie w pierwszej kolejności z adwokatem możliwości otrzymania odprawy i podważenia wypowiedzenia związku pracy. Umów się na spotkanie w naszym biurze, aby uzyskać poradę od Mecenasa Schlabowskiego jako specjalisty w dziedzinie prawa pracy.

Odprawa w prawie pracy

Zasadniczo pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty odprawy po zakończeniu stosunku pracy. Ustawowe postanowienie dotyczące odprawy można znaleźć w § 1a KSchG i dotyczy ono jedynie roszczenia o odprawę w przypadku wypowiedzenia umowy i odpowiedniej oferty pracodawcy w przypadku odstąpienia od wniosku o pozew o ochronę związku pracy przed sądem. W takim przypadku określona kwota odprawy jest przewidziana przez prawo i wynosi 0,5 miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok stosunku pracy zgodnie z § 1a KSchG.

W umowie o pracę mogą również być zapisane ustalenia, że pracownik otrzymuje odprawę od pracodawcy po wypowiedzeniu związku o pracę.

Generalnie nie ma odprawy

Generalnie jednak rekompensata ze strony pracodawcy nie jest oferowana. Z reguły pracownik nie ma prawa do odprawy. Nie można jednak wykluczyć, że odprawa zostanie wypłacona po ustaniu stosunku pracy i że kwota odprawy może zostać wynegocjowana z pracodawcą. Strony muszą przystąpić do negocjacji w celu ustalenia odprawy. Należy wyjaśnić, dlaczego odprawa powinna być wypłacona pracownikowi jako rekompensata za utratę zatrudnienia. Przepisy prawne to m.i. § 9 KSchG.

Z jednej strony odprawa może służyć jako szacunek dla pracownika, który opuszcza firmę po wielu latach pracy. Często jednak następuje wypłata odprawy w związku z umową o rozwiązaniu umowy. Umowa o rozwiązaniu służy rozwiązaniu stosunku pracy za obopólną zgodą. Tutaj pracodawcy i pracownicy uzgadniają kwotę, aby zapobiec procesowi przed Sądem Pracy. Pozwól adwokatowi doradzić Ci w kwestii odprawy i jej wysokości, aby osiągnąć zadowalający wynik dla obu stron. W przypadku umów o rozwiązanie umowy należy zwrócić szczególną uwagę na to, że pracownik może ponieść niedogodności ubiegając się o zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ dobrowolnie rezygnuje z pracy. Zgodnie z przepisami ustawowymi następuje wówczas okres blokowania otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli nie są przestrzegane szczególne cechy w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

Pozew ochrony przed zwolnieniem w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę

W przypadku otrzymania wzpowiedzenia i braku prawa do wypłaty odprawy, odprawę można również uzyskać w ramach procedury ochrony przed zwolnieniem. Po złożeniu pozwu o zwolnienie z pracy powstaje dla stron pytanie, czy kontynuacja stosunku pracy jest nadal uzasadniona. Jeśli tak nie jest, istnieje możliwość uzyskania odprawy, jeśli wypowiedzenie jest nieskuteczne lub są na to odpowiednie przesłanki. Wysokość odprawy wtedy jest uzależniona od prawdopodobieństwa skuteczności wypowiedzenia, ktróre w ramach procesu jest kwestionowane. Można to ustalić na mocy decyzji sądowej zgodnie z § 9 KSchG lub ugodą sądowa, zgodnie z którą obie strony w jak najkrótszym czasie mogą uzyskać absolutną pewność prawną i przetwarzać ryzyko oraz znaczące niedogodności ekonomiczne, których unika się z obu stron, a więc zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi w długim postępowaniu o przywrócenie do pracy.

Wysokość odprawy po rozwiązaniu zależy od różnych czynników i może być odpowiednio wysoka lub niska. Zależy to również od umiejętności negocjacyjnych stron lub ich upoważnionych przedstawicieli.

Umów się na spotkanie w naszym biurze

W związku z wypłatą odprawy powstają dalsze kwestie prawne, które należy omówić. Na przykład można uniknąć ograniczenia uprawnień do zasiłków dla bezrobotnych, jeśli podczas negocjacji nie uwzględniono wszystkich ważnych aspektów. Dlatego zawsze wskazane jest skontaktować się z adwokatem, aby omówić i naświetlić wsystkie aspekty rozwiązania umowy o pracę. Pozwól adwokatowi z Frankfurtu doradzić Ci w kwestiach prawa pracy, abyś mógł przyjść na prawo!

Odprawa: stała się żadkością…

… a kiedy dostanę odprawę?

Wielu pracowników i pracodawców zauważa, że ​​wypłata odprawy stała się rzadkim zdażeniem. Dlaczego tak jest, a gdzie nadal znajdujesz stosunek pracy, który zapewnia odprawę?

Oto kilka przykładów:

  • Umowy o pracę, które obejmują wypłatę odprawy, są rzadkie. Takie klauzule odpraw można znaleźć w większości przypadków z dwóch powodów: albo obiecana odprawa służy jako przynęta do wypełnienia trudnej do obsadzenia pracy, być może z powodu ciągłego niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Albo reklamowana praca jest z jakiegoś powodu nieatrakcyjna i powinna być wykonana za pomocą roszczenia o odprawę „smaczną”.
  • Układ zbiorowy: W układach zbiorowych w niektórych sektorach domyślnie przewiduje się, że pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę jedynie w połączeniu z wypłatą odprawy.
  • Umowa o ochronie przed racjonalizacją: Umowa ta jest czasami zawierana w momencie nabycia przedsiębiorstwa przez nowego właściciela lub w przypadku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego. Odprawa jest więc częścią mechanizmów ochrony, które mają chronić pracowników, którzy mogą otrzymać zawiadomienie od nowego kierownictwa o negatywnych skutkach przejęcia.
  • Plan socjalny: Jeśli w firmie istnieje rada zakładowa, może się zdarzyć, że przyjęty zostanie plan socjalny, który przewiduje rekompensatę w przypadku rozwiązania umowy. Zwykle dzieje się tak w przypadku zwolnień, które stanowią wypowiedzenie bez dotrzymania terminów.

W wyżej wymienionych przypadkach obie strony nie muszą negocjować, ponieważ rozporządzenie określa kwotę odprawy. Wysokość odszkodowania jest ustalana z góry na piśmie i musi zostać odpowiednio wypłacona.

Excursus: pozew o przywrócenie do pracy jako „turbo” negocjacji

Nikt nie lubi stawić czoła oskarżeniu o nieprawozgodne zwolnienie z pracy: pracownicy mogą stracić dużo czasu na kosztowny proces a pracodawcy wiedzą, że koszt procesu o przywrócenioe do pracy oraz z nim związane dalsze koszta zaległych wypłat w większości przypadków znacznie przekracza koszt odprawy. Każdy, kto chce dochodzić roszczenia o odprawę jako pracownik w przypadku zbliżającego się zwolnienia, dobrze uwzględniłby kwestię ochrony przed zwolnieniem i działań prawnych w pierwszych rozmowach. Samo okazanie, że pracownik poradził sobie z przedmiotem odprawy i wie, kiedy byłby uprawniony do odprawy, podwyższa możliwości otrzymania odprawy. Zwykle znacznie przyspiesza to negocjacje. Ponadto, jeśli pracownik zaproponuje powstrzymanie się od ewentualnego roszczenia w przypadku dobrej odprawy, znacznie wzrosną perspektywy wypłaty odprawy.

Czy masz jakieś pytania lub potrzebujesz porady, a nawet zastępstwa prawnego, aby otrzymać ugodę lub wynegocjować wyższe odszkodowanie? A może jesteś pracodawcą i chcesz bezpieczeństwa prawnego do płacenia rozliczeń we właściwej wysokości lub odparcia nieuzasadnionych roszczeń? Skontaktuj się ze mną!