Prawo powypadkowe i ruchu drogowego

Prawo powypadkowe i ruchu drogowego

Wypadki – codzienne ryzyko

Każdy wypadek to zdarzenie nagłe i niespodziewane. Trzeba wtedy nie tylko określić zakres szkód materialnych, ale także ustalić, kto był sprawcą wypadku i skłonić ubezpieczenie strony przeciwnej do wypłaty należnego odszkodowania powypadkowego.

O wysokości odszkodowania decyduje właściwie zastosowana prawnicza wiedza zawodowa. Roszczenie odszkodowawcze musi być zgłoszone w określony sposób i z zachowaniem wszystkich formalności – z zasady tylko wtedy udaje się wyegzekwować należne odszkodowanie. Koszty przedstawicielstwa prawnego pokrywa z reguły ubezpieczenie ochrony prawnej naszych Klientów (Rechtsschutzversicherung).

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania w szczególności z zakresu:

postępowania powypadkowego

szkód na ciele, uszczerbków na zdrowiu

szkód materialnych i majątkowych

załatwiania pojazdów zastępczych

odszkodowania z tytułu utraty możliwości użytkowania pojazdu

wykroczeń przeciwko przepisom ruchu drogowego

grzywien

konfliktów na tle napraw pojazdów

zakupu i sprzedaży pojazdów

Roszczenia zwrotne ze strony ubezpieczyciela

Jeśli spowodowali Państwo wypadek przez nieostrożność, acz nieumyślnie, ubezpieczenie z reguły pokryje szkody powypadkowe. Wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu albo narkotyków pociągają jednak za sobą nie tylko konsekwencje karne, lecz także cywilne.

W razie naruszenia lub niedopełnienia obowiązków na drodze ubezpieczenie może pociągnąć kierowcę albo właściciela pojazdu do odpowiedzialności. W takim przypadku nie obejdzie się bez prawnika! Zaufajcie Państwo naszemu wieloletniemu doświadczeniu w sprawach wypadkowych i skontaktujcie się z nami przez telefon albo pocztę elektroniczną.

Odzyskiwanie prawa do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec

Często spotykanym problemem jest z regułu orzeczeniem sądowym zabrane prawo do prowadzenia pojazdów na terenie niemiec. Nawet na wypadek posiadania prawa jadzy wydanego w innym kraju, np. w Polsce, osoba ukarana nie ma prawa prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec. Aby otrzymać prawo do poruszania się pojazdami mechanicznymi na terenie Niemiec jest konieczne złożenie odpowienich wniosków oraz w niektórych przypadkach testów psychologicznych. Chętnie Państu w razie potrzeby pomożemy.